old man from somewhere

sore itu seorang kakek dateng ke gw meminta gw untuk mengetikkan suatu manuskrip kuno *halah* ke dalam komputer dan meminta untuk di print, berikut penampakan manuskrip yang beliau bawa :

klik pada gambar untuk memperbesar

itu adalah sambutan acara resepsi pernikahan dengan bahasa jawa kuno yang meskipun gw orang jawa, tetep kata kata  kakek itu terdengar seperti sedang membaca mantra, berikut hasil yang dengan susah payah berhasil gw ketik :

Hatur Penampi Pasrah temanten Kakung

Asslamualaikum Wr. Wb.
Dumateng panjenenganipun Bopo Manggih wijoyo ingkang piniji angembani minongko duto saroyo suleh sariro saking panjenenganipun Bapak RM Drs H. Sarpo Kenoko SE, AK. Ingkang pantes sinubo sagunging pakurmatan.

Kanti linambaran trapsilo ing budi miwah ngaturaken sewu agunging pangaksami inggih awit mradopo keparengipun kadang kulo anem R Rahadiyanto RHMM sekalian garwo.

Kulo piniji minongko talanging boso kinen hanampi menggah wosing jati lekasing sedyo ingkang luhur saking panjenenganipun bopo RM Drs H Sarpo Kenoko SE AK. Lumantar penjenganipun bopo Manggih Wijoyo.

Minongko purwaning atur kulo ngaturaken pambagyo sugeng rawuh soho ngaturaken gongeng panuwun ingkang tanpo kepindan, dene lampah panjenengan sampun kasembadan ing karyo satemah saged nglarapaken sekar cempoko  mulyo inggih putro calon temanten kakung pun bagus R.M Indrawan Wicaksono kanti wilujeng nir ing sambikolo.

Sanget katampi kanti bingahing manah salam taklim saking panjenenganipun bopo RM. DRs Sarpo Kenoko SE,AK ingkang sak lajengipun badhe kulo aturaken dating ngarsanipun kadang kulo anem H.R Rahadiyanto SHMM sakrimbit mugi mugi awit saking pangestunipun sageto handayani anggenipun mengku karyo netepi darmaning sepuh ngangrakit sekar cempoko mulyo hamiwoho putro mahargyo siwi tetepo winengku ing suko basuki.

Semanten ugi lumantar sekar cempoko mulyo inggih putro calon temanten kakung kulo tampi kanti suko manah ing penggalih.

Suko bingahipun manah saking panjenenganipun kadang kulo anem H.R Rahadiyanto SH MM sakrimbit menawi kengeng kawedar ingkang jembar soho kepareng rinumpoko ing ukoro kadyo kajunggurakan wukir sari twin kablebegan samudro madu .

Ing sak lajengipun menawi sampun dumugi titi wanci tumapaking gati tumunten badhe kapanggihaken calon temanten inggih R. Indrawan Wicaksono kaliyan Nimas Ayu Roro Astrid sarto anut toto caraning adat widi widono ingkang sampun sinengker ing tlatah bandung. Soho badhe kabiworo sak kadaripun deneng penjenenganipun kadang anem   kulo HR RAhadiyanto SH MM sakrimbit.

Dumateng panjeneganipun bopo R.M Drs Sarpo Kenoko SE AK dalah pangaraking putro calon temanteng kakung sasampunipun mangke putro calon temanteng kakung kapanggihaken kulo nyuwun samiyo pinarak ing palenggahan kanti mardikaning penggalih ngantos dumugi paripurnaning pawihan. Saperlu hangestreni tuwin paring berkah pangestu dumateng penganten sarimbit mugi mugi hanggenipun badhe lelumban ing madyaning bebrayan agung tansah manggih bagyo mulyo ingkang sinedyo, rahayu ingkang pinuju basuki ingkang ka esti miwah tansah gagah ing jinangkah.

Minongko pupating atur menawi wonten kuciwaning bujo krami anggen kawulo hacangarani menggah rawuh panjenengan sami mugi luberno sih pangaksami.

Semanten ugi kulo minongko talanging boso hambok bilih anggen kawulo matur wonten kirang subo sito minggahipun dating toto kromo kupat janure klopo, menawi lepat nyuwun ngapuro.

Akhirul kalam usikum wanabsih bitakwalloh.

Waalaikum salam Wr. Wb.

Advertisements

2 Responses to “old man from somewhere”


 1. 1 ED March 12, 2010 at 4:21 pm

  Roaming gw Boy…Hahahaha

  • 2 journalight March 14, 2010 at 11:05 am

   jangankan lu, gw aja roaming, hahaha


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
sponsor

twitter.com/pipinpramudia

 • Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
 • KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia Add to Technorati Favorites Locations of visitors to this page
  Advertisements

  %d bloggers like this: